• PROJEKTY

Firma Tignum sp. z o.o. realizuje zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby Tignum sp. z o.o."

Wartość ogólna zadania: 195 816,00 zł 
Informacja o wysokości udzielonej pożyczki: 159 200,00 zł

https://www.wfosigw.lodz.pl/
full-color-pelna-nazwa_1.jpg